Heroriëntatie De Hoge Regt

Locatie:
Beek en Donk
Opdrachtgever:
De Hoge Regt BV
Opgave:
Heroriëntatie stedenbouwkundig plan

Begin 2000 is het stedenbouwkundig plan De Hoge Regt opgesteld. Hoewel in 2015 een vijftigtal kavels verkocht waren, bleef de verdere verkoop achterlopen.
Ontwikkelaar BPD had het idee dat de verkoop achterbleef omdat de woningtypologie niet meer past bij de huidige markt en het bestaande stedenbouwkundig plan niet de gewenste kwaliteit, identiteit en uniciteit bevat. Daarnaast was het bestaande plan niet flexibel te ontwikkelen. Om deze redenen wilde BPD een heroriëntatie op het stedenbouwkundige plan.

Aan Verhoeven | de Ruijter is gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor een alternatief planconcept, waarbij we op zoek gingen naar een passende woonkwaliteit en identiteit op deze plek. Een dorpse/landelijke woonomgeving, waarin bestaande landschappelijke kwaliteiten zijn opgenomen en waar nieuwe bewoners zich geborgen en ook echt thuis kunnen voelen. Een woonomgeving waar het prettig wonen is, ook als is het gehele plan nog niet helemaal ‘af’. Er wordt daarbij natuurlijk rekening gehouden met de kavels die verkocht en reeds in verkoop zijn.

Samenwerkingspartners
Dave Horsten (BPD), Paul Verbakel (Grasveld CT), Boudewijn van Liempt e.a. (gemeente Laarbeek)

Status
Ontwerp: 2015-2017 | Uitvoering: 2010-heden