×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Onderzoek Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Gebiedsontwikkeling Hamsestraat-Roderweg

Locatie:
Liempde
Ideeën voor:
Caroline Smets (Ruimte voor Ruimte) en Femke Pos (Gemeente Boxtel)
Samen met:
Janssen De Jong Groep B.V., Waterschap De Dommel, Natuurwerkgroep Liempde

Het plan aan de Roderweg/Hamsestraat in Liempde laat zien hoe verschillende opgaven met elkaar verbonden kunnen worden en elkaar daarmee juist versterken: er is een grote woningbouwbehoefte voor starters, de wens om de ecologische verbindingszone te versterken en om het hemelwater op te vangen, zuiveren en getrapt af te voeren naar de Groote Waterloop (middels een zgn 'watermachine'). Het plangebied is daarnaast ook planologisch geduid als 'zone voor integratie stad-land'.

In een intensief proces hebben we samen met de ontwikkelende partijen en de gemeente een plan opgesteld waarbinnen de landschappelijke waardes worden versterkt en het daarnaast prachtig wonen is. 

Drager van het stedenbouwkundig plan is een nieuw lint, met een extra vertakking naar de dorpskern. Op de overhoek van deze wegen ontstaat een voor Liempde zo kenmerkende frankische driehoek. Ten noorden van het lint is het thema dorpswonen waarbij het DNA van Liempde voelbaar is in de openbare ruimte en architectuur. De woningen ten zuiden van het lint worden onderdeel van het ‘Scheeken’ landschap. De woonclusters worden opgenomen door een robuust landschap van houtwallen met enkele doorzichten op het landschap. Dit landschap is door wandel- en struinpaden toegankelijk en verbindt het dorp met het buitengebied, biedt plek aan natuurlijk spelen en recreatie, stimuleert flora en fauna en fungeert daarnaast ook als watermachine.