Gebiedsontwikkeling Hamsestraat-Roderweg

Locatie:
Liempde
Opdrachtgever:
Ruimte voor Ruimte en Gemeente Boxtel
Opgave:
Gebiedsvisie en Stedenbouwkundig plan

In Liempde is een grote woningbouwbehoefte voor starters. Ook leeft de wens om de ecologische verbindingszone te versterken en om hemelwater te hergebruiken. In een intensief proces hebben we samen met de ontwikkelende partijen een plan opgesteld waarbinnen de landschappelijke waardes worden versterkt en het daarnaast prachtig wonen is.

Drager van het stedenbouwkundig plan is een nieuw lint, met een extra vertakking naar de dorpskern. Op de overhoek van deze wegen ontstaat een voor Liempde zo kenmerkende Frankische driehoek. Ten noorden van het lint is het thema dorpswonen waarbij het DNA van Liempde voelbaar is in de openbare ruimte en architectuur. De woningen ten zuiden van het lint worden onderdeel van het ‘Scheeken’ landschap. De woonclusters worden opgenomen door een robuust landschap van houtwallen met enkele doorzichten naar het landschap. Dit landschap is door wandel- en struinpaden toegankelijk en verbindt het dorp met het buitengebied. Ook biedt het plek aan natuurlijk spelen en recreatie, stimuleert het flora en fauna en fungeert het als vernuftig systeem om het water te bergen en vertraagd af te voeren.

Status
Gebiedsvisie: 2020 | Stedenbouwkundig plan: 2021

Samenwerkingspartners
Janssen De Jong Groep B.V., Waterschap De Dommel, Natuurwerkgroep Liempde

Visiekaart Hamsestraat-Roderweg