×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Duurzame woontorens Rotterdam

Locatie:
Prinsenland, Rotterdam
Ideeën voor:
Samen met:

Mix Architectuur
Merosch (Duurzaamheidsadviseur)
Goudstikker De Vries (Constructeur)

PRIJSWINNEND ONTWERP VOOR DUURZAME WOONTORENS IN ROTTERDAM!
Hoe kunnen twee nieuwe woontorens een waardevolle bijdrage leveren aan het stedelijk weefsel in de wijk Prinsenland te Rotterdam? Dat was de vraag die we, in opdracht van de Nederlandse Bouw Unie (NBU), mochten beantwoorden in de marktselectieprocedure, uitgeschreven door de gemeente Rotterdam. MIX Architectuur maakte het ontwerp van de twee torens. Samen met het duurzaamheidsadvies van Merosch en constructie van Goudstikker De Vries is dit team verkozen tot het winnende team!

VISIE
Doel van de landschappelijke en stedenbouwkundige visie was om de woontorens een onderdeel te laten zijn van een integrale visie op wijkniveau. De wijk, Prinsenland, is een typische grootschalige woonuitbreiding uit de jaren ’60. Appartementen werden in een helder grid gepositioneerd. Hiertussen vloeit de groene openbare ruimte. Destijds was dit een vernieuwend stedenbouwkundig concept, “het Nieuwe Bouwen”. Een vertaling van de tuinstadgedachte, “licht, lucht en ruimte”, middels strokenbouw van appartementenblokken.

PROBLEMATIEK
Kenmerkend voor de wijken is het gebrek aan sociale interactie. De plinten zijn veelal gesloten vanwege de garages die de volledige begane grond van de appartementen vullen. Het groen, de collectieve ruimte, komt daarmee op afstand van het gebouw en zijn gebruikers. De wijken bezitten bovenmatig veel groenruimte, maar omdat het gebruik en de sociale ogen hierop niet zijn gericht, en de inrichting van het groen vrij monotoon is, doet de beleving en het gebruik ervan helaas desolaat aan.

KANS
Met de ontwikkeling van twee nieuwe torens, de Bramante- en Berninitoren, besteden we aandacht aan de ligging in het collectieve parklandschap en het bevorderen van contact en interactie. Daarnaast worden de hedendaagse thema’s als duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie opgenomen in de visie.
In de visie handhaven en versterken we de kenmerkende grid-opzet van ‘Het Nieuwe Bouwen”. Dit doen we door een aantal lagen erover heen te leggen:
- De plinten van de gebouwen zijn open, toegankelijk en krijgen een openbare functie.
- Infrastructuur wordt vereenvoudigd ten behoeve van een heldere route en het versterken van heldere plekken in de openbare ruimte
- Het grid van de openbare ruimtes wordt geladen met collectieve functies, het versterken van biodiversiteit middels bloemrijke velden, gestrooide bomen, boomgroepen, struiken en heesters en ruimte voor het opvangen van hemelwater.
Door deze ingrepen streven we naar een inrichting met een menselijke schaal waar men zich kan identificeren met zijn of haar leefomgeving.

TWEE DUURZAME WOONTORENS MET EEN COLLECTIEVE PLINT
De Berninitoren vormt een duurzaam icoon aan de plas. De geïntegreerde pv-panelen in de gevel maken het duurzame karakter van de toren duidelijk zichtbaar. De Bramantetoren wordt voorzien van een natuur inclusieve gevel met geïntegreerde bloembakken en nestkasten. Op de begane grond van beide woontorens komen maatschappelijke functies voor nieuwe en huidige bewoners. De plint krijgt hierdoor een open karakter die een relatie aangaat 

>> lees meer over het gebouwontwerp

De nieuwe woontorens worden naar verwachting in 2021-2022 gerealiseerd.