Duurzame woontorens Rotterdam

Locatie:
Prinsenland, Rotterdam
Opdrachtgever:
Nederlandse Bouw Unie
Opgave:
Prijsvraag inrichtingsplan

Prijswinnend ontwerp voor duurzame woontorens in rotterdam!

Hoe kunnen twee nieuwe woontorens een waardevolle bijdrage leveren aan het stedelijk weefsel in de wijk Prinsenland te Rotterdam? Dat was de prijsvraag van gemeente Rotterdam. MIX Architectuur maakte het ontwerp van de twee torens. Verhoeven | De Ruijter is, samen met het duurzaamheidsadvies van Merosch en constructeur Goudstikker De Vries verkozen tot het winnende team!

Doel van de landschappelijke en stedenbouwkundige visie is om de woontorens een onderdeel te laten zijn van de wijk. In plaats van het toevoegen van enkel twee solitaire torens. Hiervoor maakten we een integrale visie op wijkniveau. De wijk, Prinsenland, is namelijk een typische grootschalige woonuitbreiding uit de jaren ’60. Appartementen werden in een helder grid gepositioneerd. Hiertussen vloeit de groene openbare ruimte. Destijds was dit een vernieuwend stedenbouwkundig concept, het ‘Nieuwe Bouwen’, tegenwoordig wordt de openbare ruimte juist als monotoon en desolaat ervaren. Dit komt doordat de plinten bestaan uit gesloten gevels en garageboxen die de sociale interactie blokkeren.

In het ontwerp handhaven en versterken we de kenmerkende grid-opzet van het ‘Nieuwe Bouwen’ en dragen we bij aan de sociale en klimatologische duurzaamheid. De menselijke schaal komt terug in het gebied door:

- Levendige plinten met een openbare functie.
- Vereenvoudigde infrastructuur met heldere, verbindende routes
- Prettige, gemeenschappelijke verblijfsplekken waar omwonenden en nieuwe bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
- Klimaatadaptatie: de groene ruimte krijgt een dubbele functie door het opvangen van hemelwater en met extra beplanting wordt de biodiversiteit versterkt

De Berninitoren vormt een duurzaam icoon aan de plas met geïntegreerde pv-panelen in de gevel. De Bramantetoren wordt voorzien van een natuurinclusieve gevel met geïntegreerde bloembakken en nestkasten. >> lees meer over het gebouwontwerp

Samenwerkingspartners
Mix Architectuur, Merosch (Duurzaamheidsadviseur), Goudstikker De Vries (Constructeur)

Status
Ontwerp: 2019 | Uitvoering: 2023-2024