Groene zoom havengebied

Locatie:
Moerdijk
Opdrachtgever:
Port of Moerdijk
Opgave:
Ontwerp openbare ruimte

Een aangenaam bedrijventerrein met een buitenruimte die eer doet aan de ambitie en identiteit van één van Europa's grootste mainports. Als vervolg op de gebiedsvisie, maakten we het ontwerp voor een groene zoom rondom het kantorencluster van bedrijventerrein Plaza van de haven Moerdijk. Het ontwerp wordt gevormd door een afwisselend landschapspark van hoge ecologische waarde, met besloten ruimtes, een open middengebied. En met een fraaie wandelroute die de koppeling maakt met de haven.

Om te beginnen hebben we een stijlboek gemaakt, zodat alle elementen een samenhangende vormentaal hebben. In 2021 is de eerste fase van de groene zoom gerealiseerd: paden, zitbankjes en groen zijn aangelegd. In 2022 hebben we hieraan elementontwerpen toegevoegd, passend bij de identiteit van de haven en met als doel het versterken van de ecologische en cultuurhistorische waarde. Van meerpalen, een restproduct uit de haven, zijn bankjes en nestplekken voor vogels gemaakt. Ook is het waardevolle oude bruggetje van Rode Vaart teruggeplaatst als onderdeel van het park.

Tot slot hebben we een vergroeningsslag kunnen maken bij de herinrichting van de Plaza zelf. Waar veel kavelgrenzen geasfalteerd waren, zijn ze in het nieuwe ontwerp vervangen door hagen en gebundelde parkeerhoven. De rotonde is vergroend en er zijn paden in kruidenrijke grassen die aansluiten op de Groene Zoom.

Status
Visie: 2020 | Ontwerp: 2021 | Uitvoering: 2021-2024

Samenwerkingspartners
morgenmakers