Landschappelijk gebiedsconcept Veldhoek

Locatie:
Eersel-Zuid
Opdrachtgever:
Gemeente Eersel
Opgave:
Gebiedsvisie

Gebiedsconcept Veldhoek geeft richtlijnen en uitgangspunten om woningen te ontwikkelen en tegelijkertijd het landschap te versterken. De gemeente Eersel staat voor de uitdaging om de komende 10 jaar 1.250 woningen te realiseren. Daarom zijn er plannen voor circa 150 betaalbare woningen voor met name starters en senioren ten zuiden van de Steenstraat/’t Rooie pad.

De opgave omvat daarnaast ook de ontwikkeling van een aantrekkelijke leefomgeving met oog voor landschap, groen, biodiversiteit, water en recreatief medegebruik. Bestaande landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten moeten behouden blijven en er ligt ook een bovenwijkse waterbergingsopgave .

Het proces en draagvlak in dit project zijn bijzonder. De plek wordt enorm gewaardeerd door omwonenden. Zo zijn de belangrijke recreatieve routes en de koeien door velen geliefd. We zijn écht met omwonende in gesprek gegaan, hebben hun wensen zo veel mogelijk in ingepast en de ontwikkeling op afstand gelegd. De stedenbouwkundige hoofdopzet omvat een stevig landschappelijk raamwerk als basis, met twee dorpse woonbuurtjes die robuust landschappelijk ingepast zijn. De historische linten zijn behouden en door nieuwe recreatieve routes is het gebied beter toegankelijk vanuit de omgeving. Er is recht gedaan aan landschappelijke kwaliteiten zoals geliefde uitzichten en plekken zoals Plaatse en Rooie Pad.

Samenwerkingspartners
Fiona Jongejans (morgenmakers)

Status
Gebiedsconcept: 2022 | vastgesteld gemeenteraad: 2023
Vervolguitwerking stedenbouwkundig plan: lopend