Herinrichting historisch lunet

Locatie:
Vught
Opdrachtgever:
Jens Ingenieurs en Adviseurs en gemeente Vught 
Opgave:
Schetsontwerp herinrichting

De wijk Zonneheuvel in Vught, ooit een deel van de 17e-eeuwse verdedigingslinie Frederik Hendrik 1629, bevindt zich op een historisch lunet. We maakten een schetsontwerp voor de herinrichting van de Emmasingel en omgeving, met als doel de fortificatiegeschiedenis beleefbaar te maken en de gemeenteambities op het gebied van water, groen en biodiversiteit te realiseren.

Hoewel sommige elementen van het lunet nog aanwezig zijn, herinnert weinig aan de geschiedenis in het stenige en rommelige straatbeeld. Het ontwerp bestaat uit drie ‘sferen’: het lunet, de parkstrook Glorieux met aansluiting op de landgoederenzone en de woonstraten met het hof Van Beuningen als verbindend element ertussenin. Het waterstelsel wordt hersteld, er is ruimte voor spelaanleiding en de entrees naar de wijk zijn vormgegeven als bruggen. Cultuurlijke taluds met muurtjes versterken de historische leesbaarheid terwijl natuurlijke taluds biodiversiteit bevorderen.

De smalle Hofsteeg wordt intiemer en groener door parkeren te bundelen en het straatbeeld tot aan de gevels te benutten. In samenwerking met woonstichting Charlotte van Beuningen is ook een vergroeningsstrategie ontwikkeld voor de versteende 'overhoeken' bij woningentrees, wat bijdraagt aan een groener straatbeeld.

Status
schetsontwerp: 2020-2021 | Uitvoering: 2022-2023 


Schets van de drie sferenSchetsontwerp