Heuvelsche Velden

Locatie:
Beek en Donk
Opdrachtgever:
Ruimte voor Ruimte CV / Gemeente Laarbeek
Opgave:
Stedenbouwkundige visie & plan

In Beek en Donk verrijst de komende jaren de nieuwe woonbuurt Heuvelsche Velden, ten noorden van de wijk de Hoge Regt. Verhoeven | De Ruijter ontwikkelde een ruimtelijke concept gebaseerd op de historische kenmerken van de locatie. Met woningen op de hogere gronden, grenzend aan de kern, en ruimte voor het beekdal op de lagere, nattere gronden. Dit herstelt het natuurlijke systeem en creëert een geleidelijke overgang tussen landschappen.

De stedenbouwkundige visie omvat een interne rondgang als hoofdontsluiting, met een parkzone en woonpad. Doorzichten en doorsteken zorgen ervoor dat het beekdallandschap direct toegankelijk en beleefbaar is vanuit de wijk. Een nieuwe laan verbindt de wijk met het omliggende gebied en biedt recreatiemogelijkheden.

Het stedenbouwkundig plan integreert het groene karakter van de omgeving in de woonwijk met robuuste houtsingels, doorzichten op het beekdallandschap, laanbeplanting langs hoofdstructuren, een centrale parkzone en gestrooide bomen in groene bermen. Bovendien zijn er twee erven die verwijzen naar archeologische vondsten, waaronder een langgevelboerderij aan de entree en een boerenerf op de overgang naar het beekdal.

Ontwerp: 2022 - 2023 | Uitvoering: 2024-2025