Inspiratiekader voor ruimtelijke kwaliteit

Locatie:
Nuenen-Zuid
Opdrachtgever:
Gemeente Nuenen
Opgave:
Inspiratiekader

Voor de gemeente Nuenen ontwikkelen we een inspiratiekader voor de openbare ruimte van Nuenen-Zuid dat handvatten biedt om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen goed in te passen en processen te begeleiden om zo bij te dragen aan het behoud én het versterken van de waardevolle karakteristieken van deze bijzondere wijk.

De basis voor het inspiratiekader vormt de structuurvisie Nuenen-Zuid uit 2019. Deze visie legt de hoofdambities vast, maar biedt te weinig concrete handvatten om initiatieven ruimtelijk goed genoeg te kunnen begeleiden en beoordelen. Om die reden heeft de gemeente behoefte aan kaders waarmee de gewenste ruimtelijke samenhang van de projecten -onderling en in relatie tot de omgeving- geborgd en getoetst kan worden.

Inmiddels worden meerdere (bouw)projecten ontwikkeld, elk met hun eigen ontwikkelende partij en elk in hun eigen tempo. Daarnaast dienen zich de komende jaren allerlei andere ontwikkelingen aan: wonen, voorzieningen en herinrichting van de hoofdwegen. Een complexe dynamiek met een grote ruimtelijke impact.

De ontwikkelingen kunnen aanjagers zijn om bij te dragen aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit en gemeentelijke (beleids)ambities. Tegelijkertijd is het ook een zorg. Nuenen-zuid is een prachtige groen opgezette wijk maar heeft relatief weinig overmaat. Iedere ingreep heeft direct impact op het functioneren, de beleving en het gebruik van de openbare ruimte. Projecten worden nu vooral op kavelniveau beschouwd, randjes worden opgezocht en de (integrale) samenhang is beperkt.

Dit inspiratiekader voor de openbare ruimte van Nuenen-zuid geeft de huidige kwaliteiten, kansen en kaders weer om ontwikkelingen in samenhang met elkaar en de omgeving te blijven beschouwen en bij te dragen aan de integrale gemeentelijke ambities.

Status
Ruimtelijke analyse: 2022 | Inspiratiekader: 2023

Kernkwartier Nuenen-zuid