Malthezer Hoeve Samen wonen, samen leven

Locatie:
Aarle-Rixtel
Opdrachtgever:
Cedrus Vastgoed B.V.
Opgave:
Stedenbouwkundig plan en landschapsontwerp

In de dorpsrand van Aarle-Rixtel ligt de monumentale boerderij ‘de Mathezerhoeve’, een plek met een bijzondere, eeuwenlange geschiedenis. De ontwikkelaar wil de plek nieuw leven inblazen door er een collectief woonconcept te ontwikkelen, ingebed in een fraai landschap dat recht doet aan de historische gebiedsidentiteit. In nauwe samenwerking met Pauwert Architectuur is het ontwerp opgesteld voor de inrichting van het erf, de architectuur en het omliggende landschap. Er ontstaat een bijzondere woonomgeving met een impuls voor de totale omgevingskwaliteit door de cultuurhistorie beleefbaar te maken, de groenblauwe structuur te versterken en het landschap ook voor bestaande dorpsbewoners toegankelijk te maken.

Het plan
Voor het landschapsontwerp is teruggegrepen op de historisch landschappelijke indeling van het terrein met: op de lagergelegen gronden de nattere weilanden, op de hogere gronden de akkers en fruitboomgaard en ten zuiden van de hoeve een grotere moestuin zoals weleer. De hoeve staat centraal tussen de landerijen, waarbij middels een groene omranding van bomen, hagen en boomgaarden het erf samen met de bebouwing een groen silhouet vormt in het agrarische landschap. Langs kruidenrijke randen liggen wandelroutes die zowel de nieuwe als bestaande bewoners de mogelijkheid bieden voor een ommetje.

Onder de vlag ‘samen wonen, samen leven’ landen er zo’n 35 woningen in een erfensemble bestaande uit 4 schuurvolumes. De monumentale hoeve en het erf vormen het hart van het plan, met de collectieve gebruiksruimten voor alle bewoners. Veel aandacht is er voor de overgangen van privéruimten naar het erf en landschap. Parkeren vindt plaats in hoven opgenomen in een boomgaard.

Een bijzonder proces
Bouwen in het buitengebied is niet vanzelfsprekend. In een zorgvuldig proces met omgeving, gemeente Laarbeek en Provincie Noord-Brabant is er daarom eerst een visie opgesteld, benaderd vanuit het zogenaamde ‘diep – breed – rond’- kijken. Dit is een benadering voor ruimtelijke ontwikkeling uit de omgevingsvisie Provincie Noord-Brabant. Op basis daarvan is de kwaliteitswinst onderbouwd en de brede maatschappelijke meerwaarde van de ontwikkeling beschreven. Vanuit deze visie hebben we in samenspraak met (potentiële) toekomstige bewoners het plan voor zowel het woonerf als het landschap verder uitgewerkt.

Status
Ontwerp 2020-2022 | Uitvoering: verwacht 2024-2025

Samenwerkingspartners
Pauwert Architectuur, Partners RO

Meer informatie
Website Malthezer Hoeve
Nieuwspagina Pauwert Architectuur