Kwaliteitskader landschap

Locatie:
Valkenswaard
Opdrachtgever:
Gemeente Valkenswaard
Opgave:
Ontwikkelen van kwaliteitskader

De gemeente Valkenswaard is trots op haar ‘groene goud’ en wil dat behouden voor toekomstige generaties. Een mooi en aantrekkelijk landschap draagt bij aan een fijne woonomgeving voor bewoners en is een plek van ontspanning voor recreanten uit de Brainportregio.

Om ruimtelijke initiatieven in het buitengebied te kunnen toetsen én inspireren op landschappelijke kwaliteit is de ‘handreiking kwaliteitsverbetering landschap’ ontwikkeld. Het kwaliteitskader is een praktische en beeldende vertaling van uitgangspunten uit het landschapsontwikkelingsplan, voor zowel de landschappelijke inpassing van erven, als kwaliteitsverbetering van het landschap. Per landschapstype zijn hele concrete bouwstenen, landschapselementen en beplantingslijsten uitgewerkt. 

Voor de totstandkoming van het kwaliteitskader is er vanaf het begin samengewerkt met ambtenaren uit veel verschillende disciplines. Het beoordelingsproces van initiatieven is in beeld gebracht en herijkt, passend bij de gestelde ambities. Dit proces heeft ervoor gezorgd dat het kwaliteitskader breed wordt gedragen en toegepast. 

Status
Kwaliteitskader: 2021 | Landschapsontwikkelingsplan: Concept 2023

Samenwerkingspartner
Jan Hein Ruijgrok

Meer info
'Ontwikkelrichting landschap Valkenswaard' (pagina onder constructie)

Afbeeldingen uit het Kwaliteitskader