ontwikkeling buurtschap Hezelaar

Locatie:
Sint-Michielsgestel
Opdrachtgever:
Gemeente Sint-Michielsgestel en Ruimte voor Ruimte CV
Opgave:
Gebiedsvisie

Een gedragen gebiedsvisie voor buurtschap Hezelaar

Het buurtschap Hezelaar ligt direct ten zuiden van de kern Sint-Michielsgestel. Het is van oudsher een cluster van erven in een relatief kleinschalig landschap. Centraal in het buurtschap ligt op dit moment een intensief pluimveebedrijf. Veel bewoners van Hezelaar zelf maar ook bewoners uit de aangrenzende wijken van de kern Sint-Michielsgestel ervaren hiervan veel geuroverlast.

In een intensief proces met de bewoners van het buurtschap, de eigenaar van het bedrijf, én in een samenwerking van de Provincie Noord-Brabant, de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de gemeente Sint-Michielsgestel, is onderzocht of het mogelijk is middels woningbouw het pluimveebedrijf te saneren en tegelijkertijd het waardevolle landschap te behouden en versterken. Dit heeft geleid tot een gedragen gebiedsvisie voor de buurtschap Hezelaar.

Op dit moment werken we verder aan het stedenbouwkundig plan. Van belang is dat de 19 woningen als vanzelfsprekend aansluiten op de landschappelijke, stedenbouwkundige én architectonische karakteristieken van het buurtschap.

Samenwerkingspartners
Rob Huisman (MLG Gebiedsadvies), Corinne Schute (SAB)