Ontwikkelingsmogelijkheden buitengebied

Locatie:
Eersel
Opdrachtgever:
Gemeente Eersel samen met Jan-Hein Ruijgrok 
Opgave:
Visie bebouwingsconcentraties

Maatwerk bieden aan goede initiatieven, die niet precies passen binnen de planologische lijntjes maar die een kwaliteitsimpuls leveren aan een gebied. Dat is de ambitie van de gemeente Eersel. Voortbordurend op de gemeentelijke Visie buitengebied 2.0, ontwikkelde Verhoeven | De Ruijter een visie op bebouwingsconcentraties die toekomstige activiteiten koppelt aan het versterken van landschap.

De visie omvat bebouwingsclusters, bebouwingslinten en buurtschappen in relatie tot hun directe omgeving en het aanliggende landschap. Dit geeft richting om tegelijk met een initiatief aan de gewenste landschappelijke kwaliteiten te bouwen: Gemeente Eersel kan in zo’n geval met initiatiefnemers in gesprek gaan over de verbrede, kwalitatieve meerwaarde van een plan. En dan is soms meer mogelijk dan in eerste instantie volgens de regels gedacht.

Status
Visie opgeleverd: 2020

Voorbeelden
Initiatieven binnen bebouwingsconcentraties Gemeente Eersel met een brede kwalitatieve meerwaarde:
Schadewijk, een samenhangende ontwikkelrichting voor erven gekoppeld aan natuur- en waterdoelen
- Heibloem, zorginitiatief Stichting Papito (link naar project volgt)