Ontwikkelrichting erven Schadewijk

Locatie:
Eersel
Opdrachtgever:
Gemeente Eersel
Opgave:
Ontwikkelrichting erven

In de bebouwingsconcentratie Schadewijk lagen drie losse initiatieven van aangrenzende erven. Los van elkaar niet passend binnen het geldende beleid. Door de Visie bebouwingsconcentratie is het voor de gemeente Eersel mogelijk om maatwerk te leveren voor plannen met een kwaliteitsimpuls voor een gebied.

De initiatiefnemers werden samengebracht en in co-creatie met Waterschap de Dommel is er een ontwikkelrichting opgesteld. Deze bestaat uit een bondige landschaps- en beleidsanalyse, visieschets voor het gehele gebied en een set uitgangspunten en maatregelen. Een kwaliteitsverbetering van het landschap is zo onderdeel geworden van de totale ontwikkeling en draagt bij aan: natuur- en waterdoelen, het behouden en versterken van de landelijke karakteristiek van het lint en het versterken van de recreatieve beleefbaarheid van het beekdallandschap.

Samenwerkingspartners
Waterschap de Dommel en Van Dun advies

Status
Visie: 2020 | Ontwikkelrichting erven: 2023

Meer info:
Visie bebouwingsconcentraties Eersel