Ontwikkelrichting erven Schadewijk

Locatie:
Eersel
Opdrachtgever:
Gemeente Eersel
Opgave:
Ontwikkelrichting erven

In de bebouwingsconcentratie Schadewijk lagen drie losse initiatieven van aangrenzende erven. Los van elkaar niet passend binnen het geldende beleid. Door de Visie bebouwingsconcentratie is het voor de gemeente Eersel mogelijk om voor plannen met een kwaliteitsimpuls voor een gebied maatwerk te leveren.

De initiatiefnemers werden samengebracht en in co-creatie met het Waterschap de Dommel is er een ontwikkelrichting opgesteld. Deze bestaat uit een bondige landschaps- en beleidsanalyse, visieschets voor het gehele gebied en een set uitgangspunten en maatregelen. Een kwaliteitsverbetering van het landschap is zo onderdeel geworden van de totale ontwikkeling en draagt bij aan:

- Natuur- en waterdoelen voor de Run ter hoogte van Schadewijk. Terugbrengen van kleinschaligere landschap met graslandjes en beplantingsstructuren van hoge ecologische waarde. Het herinrichten van de beek waardoor water vertraagd afgevoerd wordt en kan infiltreren in de bodem.
- Behouden en versterken van de landelijke karakteristiek van het lint. Er is in het bijzonder aandacht voor de overgang tussen erven en het landschap met ‘landschapstuinen’, een zone met kleinschalige agrarische invulling, zoals een (dieren)weide, fruitboomgaard of moestuin.Versterken van de recreatieve beleefbaarheid beekdallandschap.
- Koesteren van zichten en meerdere mogelijkheden voor een recreatief ommetje vanuit de bebouwingsconcentratie faciliteren.

Samenwerkingspartners
Waterschap de Dommel en Van Dun adviseurs

Status
Visie: 2020 | Ontwikkelrichting erven: 2023

Meer info:

Visie bebouwingsconcentraties Eersel
Heibloem, zorginitiatief Stichting Papito (link volgt)